Jusvergelijking

Bij een draagkrachtvergelijking of jusvergelijking berekent Aliment hoe de 'jus' er voor beiden bij een bepaald alimentatiebedrag komt uit te zien. Met de 'jus' wordt dan bedoeld het netto-inkomen, verminderd met het draagkrachtloos inkomen (het een en ander met inbegrip van te betalen en te ontvangen alimentatie en de fiscale gevolgen daarvan).

In het Trema-rapport stelt de Werkgroep Alimentatienormen dat moet worden gewaakt voor wanverhouding tussen het inkomen van de alimentatieplichtige en de -gerechtigde. Het is immers denkbaar dat mede door overheveling van het belastingvoordeel een zo grote draagkracht bij de alimentatieplichtige ontstaat dat de alimentatiegerechtigde uiteindelijk netto voordeliger uit is.

De werkgroep beveelt in dat geval aan een draagkrachtvergelijking of jusvergelijking te maken. Zowel voor de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde wordt dan een berekening volgens de brutomethode gemaakt, uitgaande van een vastgesteld alimentatiebedrag. Dit bedrag wordt bij de alimentatieplichtige van het inkomen afgetrokken en bij de alimentatiegerechtigde opgeteld.

 

Een vergelijking van de bruto draagkrachtruimte (de 'jus') kan leiden tot het bijstellen van het aan alimentatie te betalen bedrag. Door een jusvergelijking wordt als het ware een correctie aangebracht op de maximaal te betalen alimentatie. Volgens het Trema-rapport is een zodanige alimentatie dat de draagkracht van de alimentatiegerechtigde groter wordt dan die van de alimentatieplichtige in beginsel niet acceptabel.

 

U activeert de jusvergelijking als volgt:

 

 1. In het dossiervenster klikt u op het dossier waarvan u de Jusvergelijking wilt uitvoeren. Daarna kiest u in de menubalk voor het menu . Hierna verschijnt het venster Jusvergelijking:

   
   
 2. Via de knop bij invoerveld 1 selecteert u de juiste berekening van de alimentatieplichtige.
   

 3. Via de knop bij invoerveld 2 selecteert u de juiste berekening  van de alimentatiegerechtigde.
   

 4. Bij invoerveld 3 voert u het per maand te betalen alimentatiebedrag in.
   

 5. U start de berekening via de knop . Hierna verschijnt de berekening die u via de knop [Afdrukken] desgewenst kunt printen.