Behoefteberekening

Indien gewenst kan naast de draagkrachtberekening ook een behoefteberekening worden gemaakt voor zowel alimentatiegerechtigde als alimentatieplichtige.

 

Volgens de Werkgroep Alimentatienormen wordt de behoefte bepaald op dezelfde wijze als de draagkracht, dat wil zeggen door het bepalen van het draagkrachtloos inkomen.

Dit betekent dat de rechter in aanmerking zal moeten nemen wat de inkomsten tijdens de laatste jaren van het huwelijk zijn geweest. Verder moet de rechter ook een globaal inzicht hebben in het uitgavenpatroon in dezelfde periode om daaruit te kunnen afleiden in welke welstand partijen hebben geleefd. De hoogte en de aard van zowel de inkomsten als de uitgaven geven immers een aanwijzing voor het niveau van de kosten van levensonderhoud, waar de onderhoudsgerechtigde na de beëindiging van het huwelijk in redelijkheid aanspraak op kan maken.

 

Voor het invoeren van een behoefteberekening dient u bij het invoeren van berekeningsgegevens de volgende keuzes te maken: