Berekeningsgegevens invoeren

Het invoeren van berekeningsgegevens voor een dossier verloopt als volgt:

 

 1. In het dossiervenster klikt u op een dossier waaraan u een formulier met berekeningsgegevens wilt toevoegen.
   

 2. Kies daarna via de menubalk voor het menu Berekeningen / Nieuwe berekening. Dit menu is ook te activeren via het snelmenu dat verschijnt door op een dossiermap of -naam te klikken met de rechter muisknop. Hierna verschijnt het venster 'Berekening instellen':   

 3. Bij het invoerveld Omschrijving voert u een omschrijving in waarmee u de berekening snel kunt herkennen.
   

 4. Bij het invoerveld Methode selecteert u via de selectielijst of de berekening betrekking heeft op de Nettomethode of de Brutomethode.
   

 5. Vervolgens selecteert u of de berekening is bestemd voor de Alimentatieplichtige of de Alimentatiegerechtigde.
   

 6. Bij het invoerveld Jaar-versie maakt u via de selectielijst een keuze uit de beschikbare versies binnen Aliment. Heeft u bij het invoerveld Soort gekozen voor de Brutomethode, dan dient u bij het invoerveld Berekening ook te kiezen uit de opties Draagkrachtberekening of Behoefteberekening.
   

 7. Bij het invoerveld Aantal kinderen selecteert u via de selectielijst het aantal kinderen waarvoor de berekening geschikt moet zijn. Het veld Aantal kinderen verschijnt niet indien u bij de vorige invoervelden hebt gekozen voor de behoefteberekening binnen de brutomethode.
   

 8. Na het invoeren van de berekeningsgegevens klikt u op de knop . Hierna verschijnen de nieuwe berekeningsgegevens in het dossiervenster bij het overzicht van de eventueel reeds ingevoerde berekeningen van het geselecteerde dossier. Berekeningen zijn te herkennen aan het volgende pictogram: .

 

Zie ook: