Jus = Jus

Het kan van belang zijn om te weten bij welke alimentatie voor de alimentatiegerechtigde en de alimentatieplichtige  een gelijke draagkracht resulteert. Als de man voldoende draagkracht heeft, is er immers aanleiding de alimentatie, wellicht vanuit de idee van de verdelende gerechtigheid, op juist dat bedrag te stellen.

In Aliment is de optie Jus = Jus beschikbaar die het mogelijk maakt het programma te laten bepalen bij welke alimentatie de jus voor man en vrouw gelijk is.

 

Aliment vraagt dan om de formulieren met de gegevens van de alimentatieplichtige en -gerechtigde, daarna wordt het verlangde bedrag berekend en gepresenteerd op dezelfde manier als een jusvergelijking. Zie: Jusvergelijking.

 

Als er geen draagkracht is, wordt de te betalen alimentatie op nihil gesteld. In alle andere gevallen wordt de berekening uitgevoerd, ook als er onvoldoende draagkracht is om het berekende bedrag te kunnen betalen. Overigens is het mogelijk dat de uitkomst negatief is. In dat geval ontstaat er pas een gelijke jus wanneer de als alimentatieplichtige aangewezen persoon een onderhoudsbijdrage ontvangt in plaats van te betalen. Tevens is het mogelijk om een bepaalde verhouding aan te geven, bijvoorbeeld dat de jus van de vrouw 60 % van de jus van de man bedraagt. Aliment berekent dan de bijbehorende alimentatie.

 

U activeert deze functie als volgt:

 

 1. In het dossiervenster klikt u op het dossier waarvan u de Jus = Jus-vergelijking wilt uitvoeren. Daarna kiest u in de menubalk voor het menu . Hierna verschijnt het venster Jusvergelijking:


   

 2. Via de knop bij invoerveld 1 selecteert u de juiste berekening van de alimentatieplichtige.
   

 3. Via de knop bij invoerveld 2 selecteert u de juiste berekening  van de alimentatiegerechtigde.
   

 4. Hierna activeert u het tabblad Jus = Jus.
   

 5. Bij invoerveld 3 voert u het percentage in van de gewenste jus tussen de alimentatieplichtige en de -gerechtigde.
   

 6. U start de berekening via de knop . Hierna verschijnt de berekening die u via de knop [Afdrukken] desgewenst kunt printen.