Nettomethode

Volgens het Trema-rapport kan bij een gering inkomen van de zogenaamde nettomethode gebruik worden gemaakt. Dat scheelt aanzienlijk in rekenwerk omdat de vaststelling van het belastbaar inkomen dan achterwege kan blijven. De bij de keuze voor de nettomethode te hanteren grenzen wisselen jaarlijks. Momenteel wordt aanbevolen bruto te gaan rekenen vanaf € 2.000 bruto per maand, uitsluitend belast in Box 1.

 

Als u de nettomethode hanteert, dan kiest u bij het invoerveld Soort van het venster Berekening instellen voor de optie Nettomethode.