Dossier wijzigen

Het wijzigen van bestaande dossiergegevens verloopt als volgt:

 

  1. In het dossiervenster klikt u op het dossier waarvan u de gegevens wilt wijzigen.
     

  2. Kies daarna via de menubalk voor het menu Dossiers / Dossier instellen. Dit menu is ook te activeren via het snelmenu dat verschijnt door op een dossiermap of -naam te klikken met de rechter muisknop. Na activering van het menu 'Dossier instellen' verschijnt het venster 'Dossier instellen' met de eerder ingevoerde dossiergegevens:

     
  3. De gegevens in een invoerveld zijn te wijzigen door allereerst met de linker muisknop te klikken op de plaats waar u de wijziging wenst aan te brengen. Hierna brengt u de wijziging aan door nieuwe tekens in te voeren of bestaande tekens te verwijderen met de toetsen [Backspace] of [Delete].  Wenst u de volledige gegevens van een bepaald invoerveld te verwijderen, dan dubbelklikt u in dat invoerveld. Hierna krijgen deze gegevens een blauwe achtergrond en kunt u de nieuwe gegevens invoeren.
     

  4. De gewijzigde dossiergegevens bevestigt u door te klikken op de knop . Hierna verschijnen de gewijzigde gegevens in het dossiervenster.  

 

Zie ook: