Formulieren

Juist ingevoerde formuliergegevens zijn van belang voor het op een correcte wijze maken van de alimentatieberekening. De formuliergegevens vormen de basis voor de draagkrachtberekening volgens de nettomethode of brutomethode.

 

Formuliergegevens kunnen worden ingevoerd, gewijzigd of verwijderd voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde. De wijze waarop dit gebeurt verschilt echter niet.

 

Een formulier met daarop een berekening kan worden geopend door erop te dubbelklikken of via de rechter muisknop in het snelmenu te kiezen voor het menu 'Berekening openen'.

 

Zie ook: