Dossier toevoegen

In het linker venster ziet u een lijst met reeds ingevoerde dossiers, herkenbaar aan het pictogram .

 

Het invoeren van een nieuw dossier verloopt als volgt:

 

 1. Kies via de menubalk voor het menu Dossiers / Nieuw dossier. Dit menu is ook te activeren via het snelmenu dat verschijnt door op een dossiermap of -naam te klikken met de rechter muisknop. Na activering van het menu 'Nieuw dossier' verschijnt het venster 'Dossier instellen':

   

   
 2. In het invoerveld Dossiernummer vult u een dossiernummer in. Een dossiernummer kan bestaan uit cijfers, uit letters of uit een combinatie van cijfers en letters.
   

 3. In het invoerveld Omschrijving voert u een omschrijving in waarmee u het dossier snel kunt herkennen. De omschrijving kan bijvoorbeeld bestaan uit de naam van de alimentatieplichtige en/of de alimentatiegerechtigde.
   

 4. De ingevoerde dossiergegevens bevestigt u door te klikken op de knop . Hierna worden de gegevens opgenomen in het dossiervenster.

 

Zie ook: