Berekeningen

Voor u met het programma Aliment een alimentatieberekening gaat maken, is het van belang op de juiste wijze dossier- en berekeningsgegevens in te voeren.

 

Berekeningsgegevens kunnen worden ingevoerd, gewijzigd of verwijderd voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde. De wijze waarop dit gebeurt verschilt echter niet.

 

Een berekening kan worden geopend door erop te dubbelklikken of via de rechter muisknop in het snelmenu te kiezen voor het menu 'Berekening openen'.

 

Op basis van de dossier- en berekeningsgegevens maakt het programma een draagkrachtberekening. Hierbij kunt u de berekening laten uitvoeren volgens de nettomethode of volgens de brutomethode.

 

De nettomethode past u toe bij een draagkrachtberekening voor inkomens tot € 2.000,-- bruto per maand, uitsluitend belast in Box 1. Bij inkomens boven € 2.000,-- bruto per maand, uitsluitend belast in Box 1, wordt de brutomethode gehanteerd.

Zie ook:

 

De berekening van draagkracht en behoefte is grotendeels gebaseerd op de richtlijnen uit het rapport van de werkgroep Alimentatienormen (Trema-rapport). Deze werkgroep maakte aanvankelijk deel uit van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, maar is sinds 1 maart 2012 een expertgroep van het landelijk overleg voorzitters familie- en jeugdsectoren (LOVF) rechtbanken en het LOVF hoven geworden. De rapporten van de werkgroep werden gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: www.nvvr.org, en zijn thans te vinden op www.rechtspraak.nl.  

 

Aliment berekent de draagkracht voor het voldoen van een onderhoudsbijdrage aan de ex-echtgenoot. Op grond van de systematiek van het Trema-rapport moet daarbij eerst (een schatting van) de alimentatie voor de kinderen worden opgegeven.

Aliment berekent eerst de draagkracht zonder rekening te houden met de fiscale gevolgen van het betalen van alimentatie om vervolgens het belasting- en premievoordeel gezamenlijk door te rekenen. Dit voordeel wordt conform de richtlijnen van de Werkgroep Alimentatienormen volledig overgeheveld naar de alimentatiegerechtigde. De wijze waarop de berekening is uitgevoerd blijkt uit de verschillende onderdelen van het formulier, waarin de draagkrachtberekening is opgenomen.

 

Naast de berekening ziet u een toelichting. Deze toelichting kunt u desgewenst laten verdwijnen door te klikken op de knop  . Via de knop verschijnt de toelichting weer op uw scherm.

 

De weergave van de berekening is te wijzigen via de volgende knoppen:

 

Via deze knop maximaliseert u het venster

Via deze knop minimaliseert u het venster

Via deze knop verkleint u het venster

Via deze knop sluit u het venster

 

Zie ook: